اطلاعیه شماره 4 - دعوت به شرکت در کلاس های تقویت بنیه علمی

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ | ۰۴:۳۰ کد : ۷۱۳۱ شاهد و ایثارگر
تعداد بازدید:۱۴۱۱
از دانشجویان عزیز شاهد و ایثارگر دعوت می گردد در صورت نیاز به شرکت در کلاس های تقویت بنیه علمی در اسرع وقت به آموزش دانشکده های مذکور مراجعه و نسبت به شرکت در کلاس های اعلام شده اقدام نمایند.

اطلاعیه شماره 4 - دعوت به شرکت در کلاس های تقویت بنیه علمی

از دانشجویان عزیز شاهد و ایثارگر دعوت می گردد در صورت نیاز به شرکت در کلاس های تقویت بنیه علمی در اسرع وقت به آموزش دانشکده های مذکور مراجعه و نسبت به شرکت در کلاس های اعلام شده اقدام نمایند.

 

دانشکده حقوق

1)      درس ...                                                 استاد ...

2)      درس ...                                                 استاد ...

3)     

 

 

 

دانشکده فنی

      1) درس ...                                                 استاد ...

      2) درس ...                                                 استاد ...

امور شاهد و ایثارگر