برگزاری سخنرانی با عنوان "جایگاه رشته تربیت بدنی در کارآفرینی" در دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

۲۵ اسفند ۱۳۹۲ | ۰۳:۳۰ کد : ۶۹۶۷ رویدادهای فرهنگی واحد
تعداد بازدید:۲۱۹۴
دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب اقدام به برگزاری جلسه سخنرانی با عنواان "جایگاه رشته تربیت بدنی در کارآفرینی " نموده است. این جلسه با سخنرانی دکتر محمد علی آذربایجانی رئیس پژوهشکده تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی برای فارغ التحصیلان رشته های مختلف تربیت بدنی و علوم ورزشی برگزار شد.

دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب اقدام به برگزاری جلسه سخنرانی با عنواان "جایگاه رشته تربیت بدنی در کارآفرینی " نموده است. این جلسه با سخنرانی دکتر محمد علی آذربایجانی رئیس پژوهشکده تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی برای فارغ التحصیلان رشته های مختلف تربیت بدنی و علوم ورزشی برگزار شد. در ابتدای جلسه دکتر آفرینش مسئول دفتر فرهنگ اسلامی ضمن خوش آمد گویی به حضار در خصوص اهمیت جایگاه تربیت بدنی در کارآفرینی مطالبی را بیان کرد. سپس دکتر آذربایجانی به اهمیت این رشته در کارآفرینی برای فارغ التحصیلان رشته های مختلف علوم ورزشی پرداخت. وی اشاره کرد از جمله مشاغلی که نقش بسیار مهمی در حوزه کارآفرینی دارد تربیت بدنی است که در سطوح مختلف آموزشی از جمله دبستان، دبیرستان و دانشگاه کاربرد دارد. همچنین می توان کاربرد آن را در تمامی مشاغل مرتبط با علوم حرکتی شامل حوزه های مرتبط با تندرستی، فیزیولوژی ورزشی، مدیریت ورزشی و مشاغل مرتبط با آمادگی جسمانی دانست.

رئیس پژوهشکده تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: بررسی ها نشان می دهد که در دهه 90 فرصت های شغلی برای فارغ التحصیلان تربیت بدنی افزایش یافته است. صنعت آمادگی جسمانی در حوزه هایی همچون طراحی تمرینات شخصی و گروهی، خدمات مشاوره ای، نگارش و انتشار محتوای آموزشی فعال است. امروزه موسسات آمادگی جسمانی به اجرای برنامه های سلامت و تندرستی، طراحی و برگزاری کلاس های تمرینی، آموزش سلامت و تندرستی، طب پیشگیری، سنجش و ارزیابی آمادگی جسمانی می پردازند . همچنین وضعیت کنونی مشاغل دانش آموختگان تربیت بدنی  در حوزه رسانه شامل طراحی برنامه های رادیو و تلویزیون، طراحی و تولید نرم افزار های آموزشی و فعالیت های مطبوعاتی است.

در حوزه خدمات دانشگاهی به مواردی همچون آموزش ، پژوهش ، ترجمه و تالیف می توان اشاره نمود.