برپایی نمایشگاه و بازارچه خیریه در دانشکده صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

۱۹ اسفند ۱۳۹۲ | ۰۳:۳۰ کد : ۶۹۴۳ رویدادهای فرهنگی واحد
تعداد بازدید:۸۹۰
کانون فیلم و تئاتر با همکاری دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب نمایشگاه و بازارچه خیریه ای به نفع کودکان سرطانی بیمارستان مفید در آن دانشکده برپا نمود. این بازارچه که با حضور آقایان دکتر شمس رئیس واحد ، دکتر عبدی رئیس دانشکده و تعدادی از مسوولین افتتاح شد آثار دستی دانشجویان ، نرم افزارهای مهندسی صنایع ، آثار خوشنویسی و ... به نمایش درآمد و مورد استقبال عموم بازدیدکنندگان قرار گرفت.

کانون فیلم و تئاتر با همکاری دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب نمایشگاه و بازارچه خیریه ای به نفع کودکان سرطانی بیمارستان مفید در آن دانشکده برپا نمود. این بازارچه که با حضور آقایان دکتر شمس رئیس واحد ، دکتر عبدی رئیس دانشکده و تعدادی از مسوولین افتتاح شد آثار دستی دانشجویان ، نرم افزارهای مهندسی صنایع ، آثار خوشنویسی و ... به نمایش درآمد و مورد استقبال عموم بازدیدکنندگان قرار گرفت.در این مراسم آقای دکتر شمس ضمن تقدیر از برپایی بازارچه خیریه در دانشکده صنایع بر ادامه این حرکت انسان دوستانه در سایر دانشکده های واحد تأکید داشت.