برگزاری دومین جلسه ستاد شاهد و ایثارگر واحد

۱۴ اسفند ۱۳۹۲ | ۰۳:۳۰ کد : ۶۹۳۶ شاهد و ایثارگر
تعداد بازدید:۱۰۵۵
دومین جلسه ستاد شاهد و ایثارگر واحد تهران جنوب با شرکت اکثریت اعضا در تاریخ 5/12/92 در حوزه ریاست واحد تشکیل شد .
.
 
 
 
دومین جلسه ستاد شاهد و ایثارگر واحد تهران جنوب با شرکت اکثریت اعضا در تاریخ 5/12/92 در حوزه ریاست واحد تشکیل شد .