نشریه دانشجویی «بازتاب» مجوز انتشار دریافت کرد

۳۰ آذر ۱۳۸۹ | ۰۳:۳۰ کد : ۶۸۵ رویدادهای فرهنگی واحد
تعداد بازدید:۸۲۸
بر اساس مصوبه شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب نشریه دانشجویی «بازتاب» به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی آقای حسین زمینی دانشجوی رشته علوم سیاسی این واحد در دانشکده حقوق ، علوم سیاسی و اقتصادی مجوز نشر دریافت نمود.

بر اساس مصوبه شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب نشریه دانشجویی «بازتاب» به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی آقای حسین زمینی دانشجوی رشته علوم سیاسی این واحد در دانشکده حقوق ، علوم سیاسی و اقتصادی مجوز نشر دریافت نمود.