راهیابی شانزده نفر از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب به مرحله منطقه ای مسابقات سراسری قرآن وعترت

۳۰ آذر ۱۳۸۹ | ۰۳:۳۰ کد : ۶۸۴ فرهنگی
تعداد بازدید:۸۳۳
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب ،مرحله مقدماتی شانزدهمین دوره مسابقات شفاهی سراسری قرآن و عترت در بخش دانشجویان و یازدهمین دوره در بخش اساتید و اولین دوره در بخش کارکنان در 22 و 24 آبان ماه سالجاری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب برگزار و از میان شرکت کنندگان در بخش دانشجویی آقایان میلاد تاج زاده ، علی محمد لو ، سید رسول دهقان منشادی در رشته قرائت تحقیق ، سید محمد کاهانی ، سید علی بیت سعید ، محمود عباس زاده خونیقی در رشته قرائت ترتیل ، علیرضا قانع و محمد بازرگان نژاد در رشته حفظ کل، محمد هادی اسلامی در رشته حفظ 20 جزء و احمد رضا محمدیان در رشته اذان و در بخش خانمها فاطمه انصاری مهیاری در رشته انتخابی قرائت ترتیل ، ملیحه غلامی حسنارودی در رشته حفظ 10 جزء و میترا دهقانی در رشته حفظ 5 جزء با احراز حد نصاب لازم به مرحله منطقه ای مسابقات راه یافتند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب ،مرحله مقدماتی شانزدهمین دوره مسابقات شفاهی سراسری قرآن و عترت در بخش دانشجویان و یازدهمین دوره در بخش اساتید و اولین دوره در بخش کارکنان در 22 و 24 آبان ماه سالجاری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب برگزار و از میان شرکت کنندگان در بخش دانشجویی آقایان میلاد تاج زاده ، علی محمد لو ، سید رسول دهقان منشادی در رشته قرائت تحقیق ، سید محمد کاهانی ، سید علی بیت سعید ، محمود عباس زاده خونیقی در رشته قرائت ترتیل ، علیرضا قانع و محمد بازرگان نژاد در رشته حفظ کل، محمد هادی اسلامی در رشته حفظ 20 جزء و احمد رضا محمدیان در رشته اذان و در بخش خانمها فاطمه انصاری مهیاری در رشته انتخابی قرائت ترتیل ، ملیحه غلامی حسنارودی در رشته حفظ 10 جزء و میترا دهقانی در رشته حفظ 5 جزء با احراز حد نصاب لازم به مرحله منطقه ای مسابقات راه یافتند.

همچنین در بخش اساتید آقای رضا غفار زاده در رشته قرائت تحقیق و در بخش کارکنان آقایان شکراله ایرجی و وحید شاهمرادی در بخش قرائت تحقیق نیز به مرحله منطقه ای مسابقات راه یافتند.

بر اساس این گزارش مرحله منطقه ای مسابقات سراسری قرآن و عترت در بهمن ماه سالجاری برگزار خواهد شد.