اطــلاعــیه جدید صـنـدوق رفـاه دانشجوئی- نیمسال دوم 93-92

۱۳ بهمن ۱۳۹۲ | ۰۳:۳۰ کد : ۶۷۴۸ اخبار دانشجویی
تعداد بازدید:۱۲۹۴
کلیه دانشجویان متقاضی وام وزارت علوم(باز پرداخت بعد از فراغت ازتحصیل) در نیمسال دوم 93-92 هرچه سریعتر به صندوق رفاه دانشجوئی دانشکده خویش مراجعه نمایند . لازم به ذکر می باشد پس از اتمام اعتبار ، به درخواستهای بعدی ترتیب اثر داده نخواهد شد.