اطلاعیه فوری در خصوص تمدیدتاریخ اهدای سبد کالائی دولت به دانشجویان متاهل

۲۲ دی ۱۳۹۲ | ۰۳:۳۰ کد : ۶۶۴۰ اطلاعیه ها و گزارش همایش
تعداد بازدید:۱۱۵۸
بدینوسیله به اطلاع می رساند مهلت ثبت نام دانشجویان متاهل در خصوص اهدای سبد کالائی دولت تا پایان وقت اداری ۰۲/۱۱/۹۲ تمدید گردید. متقاضیان می توانند با در دست داشتن اصل شناسنامه و کارت ملی خود و همسر بعلاوه کپی (صفحات اول و دوم ) شناسنامه و کارت ملی به صندوق رفاه دانشجویی مستقر در دانشکده مراجعه نمایند.شایان ذکر است پس از اتمام مهلت مذکور به درخواستهای بعدی ترتیب اثر داده نمی شود.

اطلاعیه فوری

قابل توجه دانشجویان گرامی تمدید تا تا  پایان وقت اداری 02/11/۹۲

بدینوسیله به اطلاع می رساند مهلت ثبت نام دانشجویان متاهل در خصوص اهدای سبد کالائی دولت تا  پایان وقت اداری  02/11/۹۲   تمدید گردید. متقاضیان می توانند با در دست داشتن اصل شناسنامه و کارت ملی خود و همسر بعلاوه کپی (صفحات اول و دوم ) شناسنامه و کارت ملی به صندوق رفاه دانشجویی مستقر در دانشکده مراجعه نمایند.شایان ذکر است پس از اتمام مهلت مذکور به درخواستهای بعدی ترتیب اثر داده نمی شود.

                                                                    اداره صندوق رفاه دانشجویی