رشته های بدون آزمون کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته بهمن 92

۰۹ دی ۱۳۹۲ | ۰۳:۳۰ کد : ۶۵۹۴ آموزشی
تعداد بازدید:۱۵۵۶
رشته های بدون آزمون کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته واحد جهت اطلاع به شرح ذیل می باشد:
 رشته های بدون آزمون کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته بهمن 92
رشته های بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته واحد
رشته های بدون آزمون کارشناسی واحد

اداره کل آموزش واحد