انتشار کتاب طراحی مدفن های مهندسی – بهداشتی زباله در واحد تهران جنوب

۱۳ دی ۱۳۸۸ | ۰۳:۳۰ کد : ۶۴ پژوهشی
تعداد بازدید:۸۱۸
به گزارش روابط عمومی ، به همت دفتر انتشارات حوزه معاونت پژوهشی این واحد کتاب طراحی مدفن های مهندسی – بهداشتی زباله (با تاکید بر استفاده از ژئوسینیتیک ها) با گرد آوری و ترجمه محمد کیا خسروی منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی ، به همت دفتر انتشارات حوزه معاونت پژوهشی این واحد کتاب طراحی مدفن های مهندسی – بهداشتی زباله (با تاکید بر استفاده از ژئوسینیتیک ها) با گرد آوری و ترجمه محمد کیا خسروی منتشر شد.

این کتاب جهت استفاده دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکترای رشته های عمران ، محیط زیست و معماری تهیه و تدوین شده و در آن درباره چگونگی طراحی مدفن های پیشرفته مهندسی – بهداشتی زباله با استفاده از مواد ژئو سینتتیکی توضیح داده شده است تا در آینده نزدیک متخصصان برجسته ایرانی بتوانند ساخت مواد ژئوسینتتیکی و مدفن های مهندسی – بهداشتی زباله را بوی کنند.

همچنین این کتاب ضمن جمع آوری و معرفی انواع محصولات ژئوسینتتیکی ، قابلیت های مختلف این محصولات و همچنین اصول مقدماتی دفع مهندسی – بهداشتی ، به کاربرد ویژه این نوع محصولات در طراحی و ساخت این مدفن ها و چگونگی انجام پایش های هنگام ساخت و نحوه بهره برداری اصولی از مدفن های مهندسی – بهداشتی می پردازد.