برگزاری اردوی بسیج دانشجویی دانشجویان جدیدالورود دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

۲۷ مهر ۱۳۹۲ | ۰۳:۳۰ کد : ۶۲۰۰ رویدادهای فرهنگی واحد
تعداد بازدید:۸۳۸
حوزه بسیج دانشجویی حضرت سیدالشهداء دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب با هدف جذب و سازماندهی دانشجویان جدیدالورود اقدام به برگزاری اردو در مجتمع فرهنگی – ورزشی دشت بهشت نمود. این اردو در دو دوره متوالی ویژه برادران و خواهران عضو بسیج دانشجویی حضرت سیدالشهداء برگزار گردید. برنامه های انجام شده عبارتند از: تهیه و توزیع بسته های فرهنگی، مسابقات ورزشی ، نماز جماعت، سخنرانی ، نظر سنجی و توان سنجی

حوزه بسیج دانشجویی حضرت سیدالشهداء دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب با هدف جذب و سازماندهی دانشجویان جدیدالورود اقدام به برگزاری اردو در مجتمع فرهنگی – ورزشی دشت بهشت نمود. این اردو در دو دوره متوالی ویژه برادران و خواهران عضو بسیج دانشجویی حضرت سیدالشهداء برگزار گردید. برنامه های انجام شده عبارتند از: تهیه و توزیع بسته های فرهنگی، مسابقات ورزشی ، نماز جماعت، سخنرانی ، نظر سنجی و توان سنجی