انتشار نشریه دانشجویی تلنگر

۱۰ دی ۱۳۸۸ | ۰۳:۳۰ کد : ۶۲ فرهنگی
تعداد بازدید:۷۳۳
به گزارش روابط عمومی واحد تهران جنوب ، نشریه دانشجویی تلنگر مجوز انتشار دریافت کرد.

به گزارش روابط عمومی واحد تهران جنوب ، نشریه دانشجویی تلنگر مجوز انتشار دریافت کرد.

بر پایه این گزارش و بر اساس مصوبه شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب نشریه دانشجویی "تلنگر" به صاحب امتیازی انجمن علمی روانشناسی و مدیر مسئولی مریم صابری دانشجوی رشته روانشناسی در دانشکده تربیت معلم مجوز نشر دریافت نمود.