برگزاری مراسم شهادت امام محمد باقر ع در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

۲۷ مهر ۱۳۹۲ | ۰۳:۳۰ کد : ۶۱۹۶ رویدادهای فرهنگی واحد
تعداد بازدید:۶۳۷
دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب مراسم شهادت امام محمد باقر (ع) را در آن دانشکده برگزار نمود. این مراسم که با حضور جمعی از اساتید ، کارکنان و دانشجویان همراه بود، آقای جعفریان از مداحان اهل بیت (ع)، به مرثیه سرایی و روضه خوانی پرداخت. در ادامه خانم انسیه مصدق از دانشجویان فعال دانشکده در خصوص زندگی نامه آن امام همام مقاله ای را قرائت نمود.در انتهای مراسم از حاضرین پذیرایی به عمل آمد.

دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب مراسم شهادت امام محمد باقر (ع) را در آن دانشکده برگزار نمود. این مراسم که با حضور جمعی از اساتید ، کارکنان و دانشجویان همراه بود، آقای جعفریان از مداحان اهل بیت (ع)، به مرثیه سرایی و روضه خوانی پرداخت. در ادامه خانم انسیه مصدق از دانشجویان فعال دانشکده در خصوص زندگی نامه آن امام همام مقاله ای را قرائت نمود.در انتهای مراسم از حاضرین پذیرایی به عمل آمد.