اطلاعیه ثبت نام نیمسال اول 89-88 دانشکده فنی ومهندسی

۳۰ آبان ۱۳۸۷ | ۰۳:۳۰ کد : ۶
تعداد بازدید:۸۸۸
ثبت نام وانتخاب واحد از طریق سایت اینترنتی به نشانی http : // enroll . azad . ac . ir ( جهت اتصال به سایت ثبت نام می توانند از شماره تلفن 9717169 استفاده نمائید . ) واز تاریخ 17/6/88 دقیقا" طبق جدول زمانبندی ثبت نام نیمسال اول 89-88 ارائه شده انجام می گیرد .

ثبت نام وانتخاب واحد از طریق سایت اینترنتی به نشانی http : // enroll . azad . ac . ir ( جهت اتصال به سایت ثبت نام می توانند از شماره تلفن 9717169 استفاده نمائید . ) واز تاریخ 17/6/88 دقیقا" طبق جدول زمانبندی ثبت نام نیمسال اول 89-88 ارائه شده انجام می گیرد .