نشست مدیران فرهنگی و مسؤولان دفاتر فرهنگ اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در تیر ماه

۳۰ تیر ۱۳۹۲ | ۰۴:۳۰ کد : ۵۶۸۳ رویدادهای فرهنگی واحد
تعداد بازدید:۷۵۵
نشست مدیران فرهنگی و مسؤولان دفاتر فرهنگ اسلامی دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در تیر ماه برگزار گردید. در این نشست مدیران ، مسوولین و کارشناسان فرهنگی دانشکده ها مباحث پیرامون چگونگی اجرای برنامه در ماه های آتی از جمله برنامه های اجرایی هفته دولت، ایام شهادت امام صادق (ع)، روز کارمند و روز بزرگداشت علامه مجلسی (ره) و گرامیداشت مساجد را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

نشست مدیران فرهنگی و مسؤولان دفاتر فرهنگ اسلامی دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در تیر ماه برگزار گردید. در این نشست مدیران ، مسوولین و کارشناسان فرهنگی دانشکده ها مباحث پیرامون چگونگی اجرای برنامه در ماه های آتی از جمله برنامه های اجرایی هفته دولت، ایام شهادت امام صادق (ع)، روز کارمند و روز بزرگداشت علامه مجلسی (ره) و گرامیداشت مساجد را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

در ادامه مسؤولان دفاتر فرهنگ اسلامی دانشکده ها نیز ضمن اشاره به فعالیت های فرهنگی دانشکده ها نظرات خود را در مسایل مختلف فرهنگی مطرح کردند.