برگزاری جلسه ستاد اقامه نماز دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در تیر ماه

۳۰ تیر ۱۳۹۲ | ۰۴:۳۰ کد : ۵۶۷۹ رویدادهای فرهنگی واحد
تعداد بازدید:۱۰۱۱
جلسه ستاد اقامه نماز دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در تیر ماه برگزار شد. در این جلسه مسابقه کتابخوانی ویژه اساتید و کارکنان واحد ، کارگاه آموزشی «فلسفه روزه و احکام آن» ویژه کارکنان، مسابقه خاطره نویسی با عنوان «نو سحرخیزان» ویژه فرزندان مکلف اساتید و کارکنان واحد و برپایی نمایشگاه فرهنگی – هنری «نماز جلوه ناب بندگی» مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

جلسه ستاد اقامه نماز دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در تیر ماه برگزار شد. در این جلسه مسابقه کتابخوانی ویژه اساتید و کارکنان واحد ، کارگاه آموزشی «فلسفه روزه و احکام آن» ویژه کارکنان، مسابقه خاطره نویسی با عنوان «نو سحرخیزان» ویژه فرزندان مکلف اساتید و کارکنان واحد و برپایی نمایشگاه فرهنگی – هنری «نماز جلوه ناب بندگی» مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.