تدوین پیش نویس نقشه ی جامع فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

۲۶ خرداد ۱۳۹۲ | ۰۴:۳۰ کد : ۵۵۲۹ رویدادهای فرهنگی واحد
تعداد بازدید:۷۱۹
معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب با همکاری اساتید نخبه و متخصص، پیش نویس نقشه ی جامع فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی را در جلسات متوالی تدوین و به منطقه 8 ارسال نمود.

معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب با همکاری اساتید نخبه و متخصص، پیش نویس نقشه ی جامع فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی را در جلسات متوالی تدوین و به منطقه 8 ارسال نمود.

شایان ذکر است ؛ این مجموعه مشتمل بر اهداف، راهبردها و اقدامات به منظور توسعه و ارتقاء معارف قرآن و عترت، تعالی هویت ایرانی – اسلامی، عقلانیت اسلامی همراه با تقویت ایمان و عمل صالح ، نهادینه شدن آرمان های امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری و ... تنظیم شده است.