برگزاری اردوی سیاحتی شهر تاریخی کاشان ویژه اساتید و دانشجویان دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

۲۵ خرداد ۱۳۹۲ | ۰۴:۳۰ کد : ۵۵۲۸ رویدادهای فرهنگی واحد
تعداد بازدید:۷۵۵
دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب اردوی سیاحتی شهر تاریخی کاشان را ویژه اساتید و دانشجویان آن دانشکده برگزار نمود.

دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب اردوی سیاحتی شهر تاریخی کاشان را ویژه اساتید و دانشجویان آن دانشکده برگزار نمود.

در این اردو اساتید و دانشجویان از باغات گل، مراسم گلابگیری، آبشار نیاسر و باغ فین کاشان دیدن کردند و با فضای سنتی و تاریخی شهر کاشان آشنا شدند.