برگزاری جلسه ستاد اقامه نماز دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در اردیبهشت ماه

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ | ۰۴:۳۰ کد : ۵۴۳۴ رویدادهای فرهنگی واحد
تعداد بازدید:۱۰۳۱
جلسه ستاد اقامه نماز دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در اردیبهشت ماه برگزار شد. در این جلسه مسابقه نقاشی ویژه فرزندان اساتید و کارکنان واحد در رده های سنی نونهالان و کودکان با محوریت نماز و آسیب شناسی اقامه نماز به منظور توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز جماعت در دانشگاه مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

جلسه ستاد اقامه نماز دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در اردیبهشت ماه برگزار شد. در این جلسه مسابقه نقاشی ویژه فرزندان اساتید و کارکنان واحد در رده های سنی نونهالان و کودکان با محوریت نماز و آسیب شناسی اقامه نماز به منظور توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز جماعت در دانشگاه مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.