برگزاری نمایشگاه کتاب در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ | ۰۴:۳۰ کد : ۵۴۳۰ رویدادهای فرهنگی واحد
تعداد بازدید:۸۸۴
به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و با همکاری موسسه انتشاراتی آدینه سبزنمایشگاه کتابی در آن دانشکده برپا شد. در این نمایشگاه کتاب ها ی مذهبی و آثار استاد شهید مرتضی مطهری، و شهید رجایی و نیز کتابهایی با موضوعات زبان ، روانشناسی ، ادبیات ، تاریخ و... در معرض دید دانشجویان قرار گرفت . شایان ذکر است محصولات این نمایشگاه با تخفیف ویژه دانشجویی عرضه شد.

به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و با همکاری موسسه انتشاراتی آدینه سبزنمایشگاه کتابی در آن دانشکده برپا شد. در این نمایشگاه کتاب ها ی مذهبی و آثار استاد شهید مرتضی مطهری، و شهید رجایی و نیز کتابهایی با موضوعات زبان ، روانشناسی ، ادبیات ، تاریخ و... در معرض دید دانشجویان قرار گرفت . شایان ذکر است محصولات این نمایشگاه با تخفیف ویژه دانشجویی عرضه شد.