اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب طی صدور بیانیه ای، هتک حرمت به مرقد حجر بن عدی از صحابه رسول خدا ص را محکوم کردند.

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ | ۰۴:۳۰ کد : ۵۴۲۸ رویدادهای فرهنگی واحد
تعداد بازدید:۸۷۱
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب هتک حرمت به مرقد حجر بن عدی از صحابه رسول خدا (ص) را طی صدور بیانیه ای و نصب بنرهای متعدد در دانشکده ها و مراکز این واحد دانشگاهی محکوم کرده و انزجار خود را اعلام نمودند. در این بیانیه اشاره شده است ما دانشگاهیان از مجامع بین المللی و حقوقی به ویژه سازمان کنفرانس اسلامی می خواهیم در اقدامی عاجل طی جلسه ای ضمن بررسی و رسیدگی به این موضوع، تصمیمی مناسب جهت پیشگیری از تکرار این اقدام ضد دینی و ضد انسانی اتخاذ نمایند.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب هتک حرمت به مرقد حجر بن عدی از صحابه رسول خدا (ص) را طی صدور بیانیه ای و نصب بنرهای متعدد در دانشکده ها و مراکز این واحد دانشگاهی محکوم کرده و انزجار خود را اعلام نمودند. در این بیانیه اشاره شده است ما دانشگاهیان از مجامع بین المللی و حقوقی به ویژه سازمان کنفرانس اسلامی می خواهیم در اقدامی عاجل طی جلسه ای ضمن بررسی و رسیدگی به این موضوع، تصمیمی مناسب جهت پیشگیری از تکرار این اقدام ضد دینی و ضد انسانی اتخاذ نمایند.

شایان ذکر است تروریست های سوریه در جنایتی وحشیانه ضمن نبش قبر حجر بن عدی، (از صحابه پیامبر اسلام (ص) و از یاران باوفای حضرت علی(ع) )، پیکر مطهر این صحابی را ربودند.