بازدید علمی - پژوهشی دانشجویان دانشکده علوم پایه این واحد دانشگاهی

۳۱ فروردین ۱۳۹۲ | ۰۴:۳۰ کد : ۵۲۵۷ پژوهشی
تعداد بازدید:۸۱۰
با توجه به برنامه ریزی هایی که توسط اداره آموزش های حرفه ای و کار آموزی دفتر ارتباط با صنایع و موسسات حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، در راستای بخشنامه بازدیدهای علمی مصوب دانشگاه صورت پذیرفت، در اسفندماه سال 1391 دانشجویان رشته شیمی کاربردی دانشکده علوم پایه از تصفیه خانه شماره 2 آب تهران مربوط به شرکت تامین و تصفیه آب و فاضلاب تهران به همراه استاد راهنمای خوددیدن کردند.

 

با توجه به برنامه ریزی هایی که توسط اداره آموزش های حرفه ای و کار آموزی دفتر ارتباط با صنایع و موسسات حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، در راستای بخشنامه بازدیدهای علمی مصوب دانشگاه صورت پذیرفت، در اسفندماه سال 1391 دانشجویان رشته شیمی کاربردی دانشکده علوم پایه از تصفیه خانه شماره 2 آب تهران مربوط به شرکت تامین و تصفیه آب و فاضلاب تهران به همراه استاد راهنمای خوددیدن کردند.