نقد و بررسی فیلم مستند جای خالی آقا و خانم ب در دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

۲۸ اسفند ۱۳۹۱ | ۰۳:۳۰ کد : ۵۱۹۹ رویدادهای فرهنگی واحد
تعداد بازدید:۸۹۷
به همت کانون فیلم دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب نقد و بررسی فیلم مستند "جای خالی آقا و خانم ب " با حضور آقای دریانوش و خانم امامی کارگردانان فیلم فوق الذکر در سالن آمفی تئاتر آن دانشکده برگزار گردید.گفتنی است پس از نمایش فیلم آقای درستکار به عنوان منتقد مطالبی را در باره فیلم مذکور بیان نمود و در انتهای جلسه نیز کارگردانان به سوالات حاضرین پاسخ دادند.

به همت کانون فیلم دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب نقد و بررسی فیلم مستند "جای خالی آقا و خانم ب " با حضور آقای دریانوش و خانم امامی کارگردانان فیلم فوق الذکر در سالن آمفی تئاتر آن دانشکده برگزار گردید.گفتنی است پس از نمایش فیلم آقای درستکار به عنوان منتقد مطالبی را در باره فیلم مذکور بیان نمود و در انتهای جلسه نیز کارگردانان به سوالات حاضرین پاسخ دادند.