برگزاری جلسه شعر خوانی دردانشکده صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

۲۸ اسفند ۱۳۹۱ | ۰۳:۳۰ کد : ۵۱۹۶ رویدادهای فرهنگی واحد
تعداد بازدید:۸۲۹
به همت کانون شعر و ادب دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب جلسه شعر خوانی به مناسبت سال نو و عید نوروز در آن دانشکده برگزار شد. در این مراسم که با حضور شاعر برجسته کشور آقای محمد سلمانی و جمعی از دانشجویان شاعر و شعر دوست برگزار شد ابتدا آقای سلمانی، سپس دانشجویان شاعر سروده های خود را قرائت نمودند. در انتهای مراسم کلیپی از فعالیت کانون شعر و ادب به نمایش گذاشته شد.

به همت کانون شعر و ادب دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب جلسه شعر خوانی به مناسبت سال نو و عید نوروز در آن دانشکده برگزار شد. در این مراسم که با حضور شاعر برجسته کشور آقای محمد سلمانی و جمعی از دانشجویان شاعر و شعر دوست برگزار شد ابتدا آقای سلمانی، سپس دانشجویان شاعر سروده های خود را قرائت نمودند. در انتهای مراسم کلیپی از فعالیت کانون شعر و ادب به نمایش گذاشته شد.