انتشار مقالات دکتر متولی و دکتر یعقوبی اعضای هیات علمی واحد در مجله ISI

۲۸ اسفند ۱۳۹۱ | ۰۳:۳۰ کد : ۵۱۹۵ پژوهشی
تعداد بازدید:۷۴۳
مقاله آقای کورش متولی عضو هیات علمی گروه شیمی کاربردی دانشکده علوم پایه و خانم زهرا یعقوبی عضو هیات علمی گروه صنایع دانشکده صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در مجله ISI منتشر شد.

مقاله آقای کورش متولی عضو هیات علمی گروه شیمی کاربردی دانشکده علوم پایه و خانم زهرا یعقوبی عضو هیات علمی گروه صنایع دانشکده صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب با عنوان:

One-pot tandem approach for the synthesis of quinazolinones from ortho-aminobenzamides, benzyl halides and benzyl alcohols

در مجله ISI با عنوان :

Journal of Chemical Research 2012

منتشر شد.