بازدید دانشجویان دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب از کاخ موزه گلستان

۱۹ اسفند ۱۳۹۱ | ۰۳:۳۰ کد : ۵۱۶۸ رویدادهای فرهنگی واحد
تعداد بازدید:۸۲۵
به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب دانشجویان آن دانشکده از کاخ موزه گلستان دیدن کردند. در این بازدید تعداد 20 نفر از دانشجویان دختر آن دانشکده از تالار اصلی، عمارت بادگیر، موزه مخصوص و موزه عاج بازدید به عمل آوردند.

به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب دانشجویان آن دانشکده از کاخ موزه گلستان دیدن کردند. در این بازدید تعداد 20 نفر از دانشجویان دختر آن دانشکده از تالار اصلی، عمارت بادگیر، موزه مخصوص و موزه عاج بازدید به عمل آوردند.