نهمین شماره فصلنامه بشارت منتشر شد

۱۹ اسفند ۱۳۹۱ | ۰۳:۳۰ کد : ۵۱۵۸ رویدادهای فرهنگی واحد
تعداد بازدید:۷۰۰
نهمین شماره بشارت فصلنامه کانون قرآن و عترت و ستاد اقامه نماز معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب منتشر شد. در این شماره از فصلنامه بشارت سخن مدیر مسوول ، تأویل در قرآن کریم از دیدگاه عرفا و غیر، بازدارندگی نماز از گناه و زشتکاری، تفسیر کشاف ، تفسیری با رویکرد ادبی – عقلی ، پلورالیزم رفتاری از منظر قرآن و سنت، نگاه کتاب آسمانی به علوم طبیعی و گفت و گو با دانشجویان برتر واحد در هفدهمین دروه مسابقات سراسری قرآن و عترت به چشم می خورد.

نهمین شماره بشارت فصلنامه کانون قرآن و عترت و ستاد اقامه نماز معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب منتشر شد. در این شماره از فصلنامه بشارت سخن مدیر مسوول ، تأویل در قرآن کریم از دیدگاه عرفا و غیر، بازدارندگی نماز از گناه و زشتکاری، تفسیر کشاف ، تفسیری با رویکرد ادبی – عقلی ، پلورالیزم رفتاری از منظر قرآن و سنت، نگاه کتاب آسمانی به علوم طبیعی و گفت و گو با دانشجویان برتر واحد در هفدهمین دروه مسابقات سراسری قرآن و عترت به چشم می خورد.

گفتنی است نشریه بشارت با صاحب امتیازی کانون قرآن و عترت معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و مدیر مسئولی خانم صدیقه اعلمی مسئول کانون  قرآن و عترت واحد منتشر می شود.