برپایی نمایشگاه و بازارچه خیریه در دانشکده صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

۱۶ اسفند ۱۳۹۱ | ۰۳:۳۰ کد : ۵۱۴۰ رویدادهای فرهنگی واحد
تعداد بازدید:۷۱۶
به همت کانون فیلم و تئاتر و با همکاری دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب نمایشگاه و بازارچه خیریه به نفع کودکان سرطانی در آن دانشکده برپا گردید. در این بازارچه خیریه که با حضور آقای دکتر عبدی رئیس دانشکده و تعدادی از مسوولین افتتاح شد آثار دستی دانشجویان ، نرم افزارهای مهندسی صنایع ، آثار خوشنویسی و ... به نمایش درآمد و مورد استقبال قرار گرفت

به همت کانون فیلم و تئاتر و با همکاری دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب نمایشگاه و بازارچه خیریه به نفع کودکان سرطانی در آن دانشکده برپا گردید. در این بازارچه خیریه که با حضور آقای دکتر عبدی رئیس دانشکده و تعدادی از مسوولین افتتاح شد آثار دستی دانشجویان ، نرم افزارهای مهندسی صنایع ، آثار خوشنویسی و ... به نمایش درآمد و مورد استقبال قرار گرفت.