برگزاری جلسه سخنرانی با موضوع اقتصاد مقاومتی در دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

۱۴ اسفند ۱۳۹۱ | ۰۳:۳۰ کد : ۵۱۳۲ رویدادهای فرهنگی واحد
تعداد بازدید:۶۲۴
به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب جلسه سخنرانی با موضوع " اقتصاد مقاومتی" در آن دانشکده برگزار شد. در این جلسه که با حضور جمعی از دانشجویان برگزار شد، آقای دکتر علیرضایی از اساتید دانشگاه ابتدا به عنوان مقدمه در رابطه با وقایع پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تحریم های اعمال شده توسط دشمنان مطالبی را بیان نمود. و به تشریح و تعریف اقتصاد و مقاومت و دفاع توسط مردم و به ویژه دانشگاهیان پرداخت و در رابطه با نقش دانشگاهیان در ارتباط با پژوهش و تحول در علوم انسانی نکاتی را بیان نمود. وی سپس اقتصاد وابسته به نفت و نیز جایگزینی آن و اقتصاد تولیدی را تبیین نمود. در آخر نیز سخنران به سوالات حاضرین پاسخ داد.

به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب جلسه سخنرانی با موضوع " اقتصاد مقاومتی" در آن دانشکده برگزار شد. در این جلسه که با حضور جمعی از دانشجویان برگزار شد، آقای دکتر علیرضایی از اساتید دانشگاه ابتدا به عنوان مقدمه در رابطه با وقایع پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تحریم های اعمال شده توسط دشمنان مطالبی را بیان نمود. و به تشریح و تعریف اقتصاد و مقاومت و دفاع توسط مردم و به ویژه دانشگاهیان پرداخت و در رابطه با نقش دانشگاهیان در ارتباط با پژوهش و تحول در علوم انسانی نکاتی را بیان نمود. وی سپس اقتصاد وابسته به نفت و نیز جایگزینی آن و اقتصاد تولیدی را تبیین نمود. در آخر نیز سخنران به سوالات حاضرین پاسخ داد.