برگزاری ششمین دوره آموزش « نماز و احکام آن» در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

۱۳ اسفند ۱۳۹۱ | ۰۳:۳۰ کد : ۵۱۳۰ رویدادهای فرهنگی واحد
تعداد بازدید:۷۶۲
به همت ستاد اقامه نماز معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب ششمین دوره آموزش ضمن خدمت کارکنان با عنوان « نماز و احکام آن » به مدت 32 ساعت در این واحد دانشگاهی برگزار گردید. گفتنی است تاکنون بیش از 80 درصد از کارکنان واحد دوره مذکور را گذرانده اند.

به همت ستاد اقامه نماز معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب ششمین دوره آموزش ضمن خدمت کارکنان با عنوان « نماز و احکام آن » به مدت 32 ساعت در این واحد دانشگاهی برگزار گردید. گفتنی است تاکنون بیش از 80 درصد از کارکنان واحد دوره مذکور را گذرانده اند.