تغییر فضای سایت های اینترنتی واحد تهران جنوب به مناسبت دهه مبارک فجر

۱۸ بهمن ۱۳۹۱ | ۰۳:۳۰ کد : ۵۰۳۴ رویدادهای فرهنگی واحد
تعداد بازدید:۷۵۹
به همت معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و با مشارکت معاونت پژوهش و فناوری سایت های اینترنتی واحد تهران جنوب متناسب با ایام دهه مبارک فجر تغییر یافت. همچنین در سایت های اینترنتی واحد سرودها و آهنگ های انقلابی به منظور زنده نمودن فضا و خاطره ایام پیروزی انقلاب اسلامی پخش می گردد.

به همت معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و با مشارکت معاونت پژوهش و فناوری سایت های اینترنتی واحد تهران جنوب متناسب با ایام دهه مبارک فجر تغییر یافت. همچنین در سایت های اینترنتی واحد سرودها و آهنگ های انقلابی به منظور زنده نمودن فضا و خاطره ایام پیروزی انقلاب اسلامی پخش می گردد.