تغییر تاریخ امتحان از روز شنبه مورخ ۱۶/۱۰/۹۱ به دوشنبه ۹/۱۱/۹۱

۱۸ دی ۱۳۹۱ | ۰۳:۳۰ کد : ۴۸۳۴ آموزشی
تعداد بازدید:۱۱۰۹
بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساندبه دلیل تعطیلی روز شنبه 16/10/91 ، تاریخ امتحانات عینا به روز دوشنبه مورخ 9/11/91 تغییر می یابد.

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساندبه دلیل تعطیلی روز شنبه  16/10/91 تاریخ امتحانات  عینا به روز دوشنبه مورخ 9/11/91 تغییر می یابد.

اداره کل آموزش