پیام دکتر احمد شمس سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب به مناسبت آغاز سال تحصیلی 92-91

۳۰ شهریور ۱۳۹۱ | ۰۴:۳۰ کد : ۴۱۰۱ آخرین رویدادهای واحد
تعداد بازدید:۹۸۸
سپاس خدای را که صفت های او همیشگی است وحالی از او بر حالی پیشی نیست ، تا درآغاز باشد پیش از بودن در پایان و آشکارا باشد پیش از بودن در نهان . هر چه را واحد نامند اندک وتنهاست ، جز او که یگانه است وبرهمه فرمانروا است . هرعزیزی جز او خوار است وهر نیرومندی جز او ناتوان وبی مقدار . هرمالکی جزاو بنده است وهر عالمی دانش آموزنده .

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

سپاس خدای را که صفت های او همیشگی است وحالی از او بر حالی پیشی نیست ، تا درآغاز باشد پیش از بودن در پایان و آشکارا باشد پیش از بودن در نهان. هر چه را واحد نامند اندک وتنهاست، جز او که یگانه است وبرهمه فرمانروا است. هرعزیزی جز او خوار است وهر نیرومندی جز او ناتوان وبی مقدار. هرمالکی جزاو بنده است وهر عالمی دانش آموزنده .

پروردگارا! درود بی کران بر رسول بی همالت؛ آنکه شعله ای افروخت که جوینده بدان چراغ دانش بیفروزد ونشان راه برپا کرد تا گمراه، دیده بدان ورزد.

خدایا! بنای دین او را از آنچه دیگران برآورده اند، عالی تر ساز وخوان اکرام اورا نزد خود هرچه گرامی تر ساز و رتبت اورا نزد خود بیفزا و قرب وسیلت وبلندی قدر و فضیلتش عطا فرما وما را با او محشور کن، چنانکه نه زیانکار باشیم ونه پشیمان. نه دوراز راه حق ونه شکننده پیمان. نه کمراه ونه گمراه کننده دیگران و نه فریفته هوای نفس وشیطان (نهج البلاغه )

 

 

 باسلام ودرود به روان پاک شهدای اسلام و روح پر فتوح حضرت امام (ره ) وبا آرزوی سلامتی وطول عمربا عزت وبرکت برای مقام معظم رهبری، آغاز سال تحصیلی 92-91 را به همه دانشگاهیان و دانش پژوهان به ویژه دانشجویان عزیز، استادان ارجمند وکارکنان گرامی وزحمت کش دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب تبریک و تهنیت عرض می نمایم .

خداوند را شاکریم که فرصت و امکان فعالیت در مجموعه بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان بزرگترین مجتمع آموزشی عالی جهان و بخش ماندگاری از تاریخ زرین انقلاب اسلامی به ما عطا فرمود. دراین میان نقش برجسته واحد تهران جنوب درتحقق اهداف فرهنگی، آموزشی وپژوهشی دانشگاه از چنان بداهتی برخوردار است که چشم پوشی از آن ممکن نیست .

بی تردید دستیابی به چنین جایگاهی جز درسایه وفاق، وفاداری وفداکاری میسر نبوده وتداوم این حرکت تمدن ساز، پویا وبالنده نیز محتاج ومستلزم همین عوامل خواهد بود.

مگر نه این است که همکاران من خود را خدمتگزار دانشجویان دانسته وبر مسئولیت امانت دارانه خود واقفند. نیک می دانند که لازمه ادای امانت ، ارائه بهترین وبیشترین خدمات وامکانات برای تحصیل دانشجویان یعنی همان امانت گزاران است .

دستیاران اینجانب درهر رده ومرتبه ای به دنبال کسب منفعت ومزیت شغلی نبوده وبل دوستانم فراتر از آن ، حقوق مادی ومعنوی خویش را دراین طریقت مصروف ومبذول میدارند.

دانشجویان وهمکاران گرانقدرم؛ گرچه مناسبات رسمی و وظیفه مند ما را، قانون مشخص کرده است وبر نظام تشویق وتنبیه دراین چارچوب تأکید می ورزیم. ولی روابط و مراودات دینی واخلاقی خود را بر محور معیارهای عدالت، حرمت ، منزلت وکرامت انسانی مأخوذ از مکتب متعالی وحیات بخش اسلام، استوار خواهیم نمود .

مبرهن است ازاین منظر ارزشمند ترین سرمایه واحد که بعضاً قدرو  حقش مغفول افتاده است نیروی انسانی شریف آن می باشد . دانشگاه وکارکنانش لازم وملزوم یکدیگرند وحق وحرمت متقابل دارند . برهریک است که قدر وسهم دیگری را بشناسد وارج نهد . دانشگاه حامی وهوادار اعضایش باشد واعضاء خانه مقدس و مشترک خود را پاس داشته ومراقبت کنند.

پس اینک بیاییم در آستانه نوروز بهار دانش هفت سین برنامه دانشگاهی مان را؛ سخت، سریع، ساده ، سالم ، سنجیده ، سودمند و سازمانی کار کردن تعریف کنیم . تغییر درمدیریت کلان و جزء دانشگاه را بهانه وبه فال نیک گرفته، با زنگار زدایی وشستشوی غبار خستگی، خمودی واحیاناً کدورت، محیط ذهن وضمیر را صیقل دهیم. باخود وخانه مان مأنوس شده و میثاق بندیم که با ابتناء برمشی ومنش منطقی ومترقی ریاست کل دانشگاه ، برای ارتقاواعتلاء منظومه واحد جنوب همت نموده، رفیق شفیق باشیم ویار شاطر ، نه بار خاطر

 

                 وما بنا من نعمه فمن الله

  با تشکر واحترام – احمد شمس