معرفی مشاهیر علمی – فرهنگی - دکتر محمد حسین دادگان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

۲۷ شهریور ۱۳۹۱ | ۰۴:۳۰ کد : ۴۰۸۰ رویدادهای فرهنگی واحد
تعداد بازدید:۷۹۲
مدیریت مطالعات و پژوهشهای فرهنگی معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب به منظور معرفی مشاهیر علمی و فرهنگی کشور و واحد اقدام به تهیه زندگینامه دکتر محمد حسین دادگان از چهره های برتر ورزشی کشور نمود. بدین منظور زندگینامه کامل ایشان در محل دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی واحد نصب و در معرض دید اساتید و دانشجویان قرار گرفت.

مدیریت مطالعات و پژوهشهای فرهنگی معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب به منظور معرفی مشاهیر علمی و فرهنگی کشور و واحد اقدام به تهیه زندگینامه دکتر محمد حسین دادگان از چهره های برتر ورزشی کشور نمود. بدین منظور زندگینامه کامل ایشان در محل دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی واحد نصب و در معرض دید اساتید و دانشجویان قرار گرفت.