پذیرش اینترنتی ورودیهای جدید کارشناسی و کارشناسی ارشد از نیمسال اول 92-91 در واحد تهران جنوب

۰۱ مهر ۱۳۹۱ | ۰۳:۳۰ کد : ۴۰۰۵ آموزشی
تعداد بازدید:۱۰۴۰
به منظور تسهیل پذیرش وثبت نام پذیرفته شدگان جدید ، فرمهای ثبت نام وتشکیل پرونده بر روی سایت اینترنتی واحد به آدرس www.azad.ac.ir قرار گرفته است .پذیرفته شدگان می توانند در زمانهای اعلام شده از سوی مرکز آزمون دانشگاه به آدرس سایت مذکور مراجعه ونسبت به انجام پذیرش اولیه ودریافت و تکمیل فرمهای مربوط اقدام وسپس جهت ارائه مدارک وثبت نام قطعی در زمانهای مشخص شده به آدرس دانشکده خود مراجعه نمایند.

به منظور تسهیل پذیرش وثبت نام پذیرفته شدگان جدید  کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد  فرمهای ثبت نام وتشکیل پرونده بر روی سایت اینترنتی واحد به آدرس www.azad.ac.ir  قرار گرفته است .پذیرفته شدگان دوره کارشناسی می توانند از تاریخ 25/6/91   و پذیرفته شدگان دوره کارشناسی ارشد از تاریخ 1/7/91 به آدرس سایت مذکور مراجعه ونسبت به انجام پذیرش اولیه ودریافت و تکمیل فرمهای مربوط اقدام وسپس جهت ارائه مدارک وثبت نام قطعی در زمانهای مشخص شده به آدرس دانشکده خود مراجعه نمایند.

 

 

 

  

 
  کارشناسی
  1. تاریخ مراجعه به دانشکده برای خواهران پذیرفته شده در رشته مهندسی نفت حفاری - استخراج نفت روز دوشنبه مورخ 27/6/ 91 از ساعت 13 به بعد 
  2. تاریخ مراجعه به دانشکده برای خواهران پذیرفته شده   در رشته   مهندسی عمران - عمران  روز دوشنبه مورخ 27/6/ 91 از ساعت 8.30 الی 12.30 

 

 تاریخ درج خبر: پنجشنبه 16 شهریور 1391