تازه های نشر در واحد تهران جنوب

۲۵ آبان ۱۳۸۸ | ۰۳:۳۰ کد : ۳۹ پژوهشی
تعداد بازدید:۹۱۱
دومین چاپ کتاب تحلیل محتوای رسانه های آموزشی با تاکید بر کتابهای درسی تالیف آقای دکتر محمد نوریان از اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب توسط انتشارات این واحد دانشگاهی در سال جاری منتشر شد.

دومین چاپ کتاب تحلیل محتوای رسانه های آموزشی با تاکید بر کتابهای درسی تالیف آقای دکتر محمد نوریان از اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب توسط انتشارات این واحد دانشگاهی در سال جاری منتشر شد.

کتاب حاضر می تواند مورد استفاده دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی و کارشناس آموزش ابتدایی و کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی قرار گیرد.در این کتاب مباحثی حول محور تحلیل محتوای رسانه های آموزشی، برنامه درسی و انواع تحلیل محتوای رسانه های آموزشی وسازماندهی و اجرای تحلیل محتوای رسانه های آموزشی مورد بحث قرار گرفته شده است.