تقدیر از کارشناس قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

۲۷ شهریور ۱۳۸۹ | ۰۴:۳۰ کد : ۳۷۵ رویدادهای فرهنگی واحد
تعداد بازدید:۸۴۶
از خانم توران تقدیمی کارشناس قرآن و عترت (خواهران) دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب توسط ریاست پژوهشکده قرآن و عترت معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی و نیز مدیر بخش دانشگاهی هجدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم به دلیل حضور و همکاری مجدانه در ایام برپایی نمایشگاه تقدیر و تشکر گردید.

از خانم توران تقدیمی کارشناس قرآن و عترت (خواهران) دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب توسط ریاست پژوهشکده قرآن و عترت معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی و نیز مدیر بخش دانشگاهی هجدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم به دلیل حضور و همکاری مجدانه در ایام برپایی نمایشگاه تقدیر و تشکر گردید.