برگزاری نشست مدیران فرهنگی و مسوولان دفاتر فرهنگ اسلامی دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

۳۱ خرداد ۱۳۹۱ | ۰۴:۳۰ کد : ۳۷۱۵ رویدادهای فرهنگی واحد
تعداد بازدید:۹۸۹
نشست مدیران فرهنگی و مسوولان دفاتر فرهنگ اسلامی دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در خرداد ماه برگزار گردید. در این نشست مدیران معاونت فرهنگی بر اجرای برنامه های ویژه ماه مبارک رمضان تأکید نمودند.

نشست مدیران فرهنگی و مسوولان دفاتر فرهنگ اسلامی دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در خرداد ماه برگزار گردید. در این نشست مدیران معاونت فرهنگی بر اجرای برنامه های ویژه ماه مبارک رمضان تأکید نمودند.

در ادامه مسوولان دفاتر فرهنگ اسلامی دانشکده ها نیز ضمن اشاره به فعالیت های فرهنگی دانشکده ها نظرات خود را در مسایل مختلف فرهنگی مطرح ساختند.