تهیه و توزیع ویژه نامه جوینده جام جم به مناسبت روز بزرگداشت حکیم خیام نیشابوری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۱ | ۰۴:۳۰ کد : ۳۴۸۰ رویدادهای فرهنگی واحد
تعداد بازدید:۸۳۴
به همت مدیریت مطالعات و پژوهشهای فرهنگی معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و به مناسبت روز بزرگداشت حکیم خیام نیشابوری ویژه نامه ای با عنوان "جوینده جام جم" تهیه و در این واحد توزیع گردید. در این ویژه نامه مطالبی چون نام و نشان خیام ، آثار ، خیام به عنوان ریاضیدان ، خیام به عنوان شاعر، شهرت خیام در عرصه جهانی ، ویژگی رباعیات خیام، پایه های اصلی تفکر خیام در رباعیات و خیام و تنظیم تقویم ایرانی مطرح شده است.

به همت مدیریت مطالعات و پژوهشهای فرهنگی معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و به مناسبت روز بزرگداشت حکیم خیام نیشابوری ویژه نامه ای با عنوان "جوینده جام جم" تهیه و در این واحد توزیع گردید. در این ویژه نامه مطالبی چون نام و نشان خیام ، آثار ، خیام به عنوان ریاضیدان ، خیام به عنوان شاعر، شهرت خیام در عرصه جهانی ، ویژگی رباعیات خیام، پایه های اصلی تفکر خیام در رباعیات و خیام و تنظیم تقویم ایرانی مطرح شده است.