تأسیس کانون دانشجویی تئاتر و فیلم دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۱ | ۰۴:۳۰ کد : ۳۴۶۴ رویدادهای فرهنگی واحد
تعداد بازدید:۷۷۹
مجوز شورای فرهنگی واحد ، کانون دانشجویی تئاتر و فیلم دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب تأسیس شد. این کانون با هدف گسترش فرهنگ و روحیه کار جمعی از طریق تشکیل گروههای مختلف تئاتر در سطح دانشکده ، پرداختن به هنر تئاتر به عنوان هنر نمایشی ، حمایت از گروههای خودجوش دانشجویی که در زمینه هنر تئاتر فعالیت کرده و یا خواهان پرداختن به آن هستند، آموزش علاقمندان به هنر تئاتر در زمینه های مختلف این هنر، پرکردن اوقات فراغت دانشجویان، انجام هماهنگی فعالیت های تئاتری دانشگاه از طریق ارتباط با گروههای تئاتر و برگزاری برنامه های نقد و بررسی فیلم تشکیل شده است. گفتنی است کانون تئاتر و فیلم دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی با دبیری خانم سهیلا نصیری دانشجوی رشته دبیری زبان انگلیسی این واحد کار خود را آغاز نموده است.

با مجوز شورای فرهنگی واحد ، کانون دانشجویی تئاتر و فیلم دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب تأسیس شد. این کانون با هدف گسترش فرهنگ و روحیه کار جمعی از طریق تشکیل گروههای مختلف تئاتر در سطح دانشکده ، پرداختن به هنر تئاتر به عنوان هنر نمایشی ، حمایت از گروههای خودجوش دانشجویی که در زمینه هنر تئاتر فعالیت کرده و یا خواهان پرداختن به آن هستند، آموزش علاقمندان به هنر تئاتر در زمینه های مختلف این هنر، پرکردن اوقات فراغت دانشجویان، انجام هماهنگی فعالیت های تئاتری دانشگاه از طریق ارتباط با گروههای تئاتر و برگزاری برنامه های نقد و بررسی فیلم تشکیل شده است. گفتنی است کانون تئاتر و فیلم دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی با دبیری خانم سهیلا نصیری دانشجوی رشته دبیری زبان انگلیسی این واحد کار خود را آغاز نموده است.