تأسیس کانون دانشجویی عکاسی دانشکده صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۱ | ۰۴:۳۰ کد : ۳۴۶۲ رویدادهای فرهنگی واحد
تعداد بازدید:۱۱۰۱
با مجوز شورای فرهنگی واحد ، کانون دانشجویی عکاسی دانشکده صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب تأسیس شد. این کانون با هدف آشنایی با هنر عکاسی، جذب دانشجویان در کانون عکاسی و ایجاد بستری برای رشد آنها در این هنر و معرفی آنها به جامعه ی هنر ، برگزاری کارگاه های مختلف عکاسی در سطوح مقدماتی تا پیشرفته، آموزش نرم افزارهای کاربردی در زمینه عکاسی توسط اساتید مجرب، برگزاری مسابقات عکاسی و برگزاری نمایشگاه عکس ، تشکیل شده است. گفتنی است کانون عکاسی دانشکده صنایع با دبیری خانم سمانه اقلیمی دانشجوی رشته مهندسی صنایع این واحد کار خود را آغاز نموده است.

با مجوز شورای فرهنگی واحد ، کانون دانشجویی عکاسی دانشکده صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب تأسیس شد. این کانون با هدف آشنایی با هنر عکاسی، جذب دانشجویان در کانون عکاسی و ایجاد بستری برای رشد آنها در این هنر و معرفی آنها به جامعه ی هنر ، برگزاری کارگاه های مختلف عکاسی در سطوح مقدماتی تا پیشرفته، آموزش نرم افزارهای کاربردی در زمینه عکاسی توسط اساتید مجرب، برگزاری مسابقات عکاسی و برگزاری نمایشگاه عکس ، تشکیل شده است. گفتنی است کانون عکاسی دانشکده صنایع با دبیری خانم سمانه اقلیمی دانشجوی رشته مهندسی صنایع این واحد کار خود را آغاز نموده است.