برگزاری جلسه سخنرانی با موضوع مضرات استعمال دخانیات در دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۱ | ۰۴:۳۰ کد : ۳۴۶۱ رویدادهای فرهنگی واحد
تعداد بازدید:۵۷۹
به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب جلسه سخنرانی با موضوع "مضرات استعمال دخانیات " در سالن آمفی تئاتر آن دانشکده برگزار گردید.

به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب جلسه سخنرانی با موضوع "مضرات استعمال دخانیات " در سالن آمفی تئاتر آن دانشکده برگزار گردید.

این جلسه آقای دکتر مدنی در خصوص دخانیات و نقش آن در تخریب جسم و ذهن انسانها مطالبی را مطرح و به بیان تأثیر استعمال دخانیات بر انسان پرداخت. سخنران در انتها به صولات حاضران پاسخ گفت.