برگزاری مراسم شعرخوانی و نقد شعر در دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۱ | ۰۴:۳۰ کد : ۳۳۶۳ رویدادهای فرهنگی واحد
تعداد بازدید:۴۷۷
به همت کانون شعر و ادب و با همکاری دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب مراسم شعر خوانی و نقد شعر در سالن آمفی تئاتر آن دانشکده برگزار گردید.در این مراسم دانشجویان شاعر، آقایان خان محمدی و میکائیلی به قرائت اشعار خود پرداخته سپس اشعار آنها توسط حاضرین مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

به همت کانون شعر و ادب و با همکاری دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب مراسم شعر خوانی و نقد شعر در سالن آمفی تئاتر آن دانشکده برگزار گردید.در این مراسم دانشجویان شاعر، آقایان خان محمدی و میکائیلی به قرائت اشعار خود پرداخته سپس اشعار آنها توسط حاضرین مورد نقد و بررسی قرار گرفت.