دریافت لوح تقدیر خانم دکتر گلرد

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۱ | ۰۴:۳۰ کد : ۳۳۴۳ پژوهشی
تعداد بازدید:۱۳۷۲
خانم دکتر پروانه گلرد عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در نمایشگاه منطقه‌ای معرفی آثار زنان نخبه و الگو در تاریخ ایران، در تاریخ 5 دیماه سال 90 به خاطر ارائه مقالات و پژوهش‌ها و تحقیقات صورت پذیرفته در زمینه کارآفرینی و مدیریت، موفق به دریافت لوح تقدیر شد. این لوح از سوی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، دکتر خسرو دانشجو و دبیر منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر محسن مهرشادیان به ایشان اعطا گردید.

خانم دکتر پروانه گلرد عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در نمایشگاه منطقه‌ای معرفی آثار زنان نخبه و الگو در تاریخ ایران، در تاریخ 5 دیماه سال 90 به خاطر ارائه مقالات و پژوهش‌ها و تحقیقات صورت پذیرفته در زمینه کارآفرینی و مدیریت، موفق به دریافت لوح تقدیر شد. این لوح از سوی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، دکتر خسرو دانشجو و دبیر منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر محسن مهرشادیان به ایشان اعطا گردید.