برگزاری کارگاه آشنایی با مضرات مواد مخدر روان گردان ها و تأثیر مکانیسم آنها در بدن در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۱ | ۰۴:۳۰ کد : ۳۳۲۵ رویدادهای فرهنگی واحد
تعداد بازدید:۵۹۵
به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی کارگاه آشنایی با مضرات مواد مخدر و روان گردان و تأثیر مکانیسم آنها در بدن در آن دانشکده برگزار گردید.

به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی کارگاه آشنایی با مضرات مواد مخدر و روان گردان و تأثیر مکانیسم آنها در بدن در آن دانشکده برگزار گردید.

در این کارگاه خانم آرزومندی از اساتید واحد ابتدا به تعریف اعتیاد به عنوان یک اختلال اضطرابی و تکراری پرداخت. سخنران در ادامه گفت: "به لحاظ ماهوی پیامدهای اعتیاد مطرح بوده و معمولا معتاد به انکار آن می پردازد. و در پدیده اعتیاد نگاه فرد موارد زیادی را نادیده می گیرد ، از جمله اینکه اعتیاد او چه اثری بر روی دیگران دارد. و نقص در اداره و کنترل خود پیش می آید. در اعتیاد بیشتر مواقع اولین تجربه مصرف منجر به ادامه مصرف می شود و کمتر کسی که یکبار تجربه مصرف داشته باشد می تواند خود را کنترل کند. معمولاً افرادی که کنترلی بر خشم را نداشته، افسردگی داشته و دچار اختلالات خلقی هستند سراغ اعتیاد می روند. افرادی که مهارتهای زندگی کردن را نداشته ، توانایی مقابله با هیجانات خود را ندارند، خودآگاهی ندارند و اعتماد به نفس پایین دارند نیز جذب اعتیاد می گردند. گاهی در اعتیاد مهارتهای مقابله ای ناکارآمد است. در این میان استفاده از مهارتهای زندگی مانند تفکر نقاد و خلاق می تواند در رهایی از اعتیاد موثر باشد." سخنران درگیری در اعتیاد را همچون اخذ وام های کلان دانست که در ابتدا خوشایند است امام اقساط آها (= عوارض آن ) بسیار سنگین است. سخنران در انتها به سوء مصرف و درمان اعتیاد به صورت دارویی و غیر دارویی پرداخت و به سوالات دانشجویان نیز پاسخ داد.