معرفی مشاهیر علمی – فرهنگی دکتر محمد کریم پیرنیا در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۱ | ۰۴:۳۰ کد : ۳۳۲۴ رویدادهای فرهنگی واحد
تعداد بازدید:۴۶۶
مدیریت مطالعات و پژوهشهای فرهنگی معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب به منظور معرفی مشاهیر علمی و فرهنگی کشور و واحد اقدام به تهیه زندگینامه شادروان دکتر محمد کریم پیرنیا از استادان برجسته معماری سنتی ایران و پایه گذار نگرش نوین به فرهنگ و تاریخ معماری ایرانی – اسلامی نمود. بدین منظور زندگینامه کامل ایشان در محل دانشکده فنی و مهندسی واحد نصب و در معرض دید اساتید و دانشجویان قرار گرفت.

مدیریت مطالعات و پژوهشهای فرهنگی معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب به منظور معرفی مشاهیر علمی و فرهنگی کشور و واحد اقدام به تهیه زندگینامه شادروان دکتر محمد کریم پیرنیا از استادان برجسته معماری سنتی ایران و پایه گذار نگرش نوین به فرهنگ و تاریخ معماری ایرانی – اسلامی نمود. بدین منظور زندگینامه کامل ایشان در محل دانشکده فنی و مهندسی واحد نصب و در معرض دید اساتید و دانشجویان قرار گرفت.