معرفی مشاهیر علمی – فرهنگی پروفسور محسن هشترودی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۱ | ۰۴:۳۰ کد : ۳۳۲۳ رویدادهای فرهنگی واحد
تعداد بازدید:۴۱۳
مدیریت مطالعات و پژوهشهای فرهنگی معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب به منظور معرفی مشاهیر علمی و فرهنگی کشور و واحد اقدام به تهیه زندگینامه شادروان دکتر محسن هشترودی از چهره های برتر ریاضیات ایران نمود. بدین منظور زندگینامه کامل ایشان در محل دانشکده علوم پایه واحد نصب و در معرض دید اساتید و دانشجویان قرار گرفت.

مدیریت مطالعات و پژوهشهای فرهنگی معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب به منظور معرفی مشاهیر علمی و فرهنگی کشور و واحد اقدام به تهیه زندگینامه شادروان دکتر محسن هشترودی از چهره های برتر ریاضیات ایران نمود. بدین منظور زندگینامه کامل ایشان در محل دانشکده علوم پایه واحد نصب و در معرض دید اساتید و دانشجویان قرار گرفت.