برگزاری کارگاه تئاتر شورایی در دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۱ | ۰۴:۳۰ کد : ۳۳۲۰ رویدادهای فرهنگی واحد
تعداد بازدید:۵۶۸
به همت کانون تئاتر دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب کارگاه تئاتر شورایی در سالن آمفی تئاتر آن دانشکده برگزار شد. در این کارگاه خانم معین دبیر کانون تئاتر دانشکده به بخشی از هنر نوین تئاتر پرداخت. در ادامه قاب هایی از معضلات اجتماعی نظیر بیکاری، فقر، تحصیلات و نقش آن در جامعه ، با کمک یکی از تکنیک های این سبک تئاتر ساخته شد.

به همت کانون تئاتر دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب کارگاه تئاتر شورایی در سالن آمفی تئاتر آن دانشکده برگزار شد. در این کارگاه خانم معین دبیر کانون تئاتر دانشکده به بخشی از هنر نوین تئاتر پرداخت. در ادامه قاب هایی از معضلات اجتماعی نظیر بیکاری، فقر، تحصیلات و نقش آن در جامعه ، با کمک یکی از تکنیک های این سبک تئاتر ساخته شد.