برگزاری کارگاه ساخت ماسک تئاتر در دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۱ | ۰۴:۳۰ کد : ۳۳۱۸ رویدادهای فرهنگی واحد
تعداد بازدید:۵۲۷
کانون تئاتر دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب با هدف ارتقای سطح آموزش های هنر تئاتر اقدام به برگزاری کارگاه ساخت ماسک تئاتر – صورتک- نمود.در این کارگاه ساخت ماسک گچی که یکی از ارکان تئاتر سمبلیک، سورئال و اکسپرسیون می باشد آموزش داده شد.

کانون تئاتر دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب با هدف ارتقای سطح آموزش های هنر تئاتر اقدام به برگزاری کارگاه ساخت ماسک تئاتر – صورتک- نمود.در این کارگاه ساخت ماسک گچی که یکی از ارکان تئاتر سمبلیک، سورئال و اکسپرسیون می باشد آموزش داده شد.