برگزاری سخنرانی با عنوان فلسفه وجوب امر به معروف و نهی از منکر و آثار و برکات آن در دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۱ | ۰۴:۳۰ کد : ۳۳۱۴ رویدادهای فرهنگی واحد
تعداد بازدید:۴۴۷
به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب جلسه سخنرانی با عنوان "فلسفه وجوب امر به معروف و نهی از منکر و آثار و برکات آن" در سالن آمفی تئاتر آن دانشکده برگزار گردید.

به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب جلسه سخنرانی با عنوان "فلسفه وجوب امر به معروف و نهی از منکر و آثار و برکات آن" در سالن آمفی تئاتر آن دانشکده برگزار گردید.

در این جلسه خانم رضائی از اساتید واحد در باره امر به معروف و نهی از منکر و اثر آن بر روحیه افراد مطالبی را بیان و سپس به سوالات دانشجویان پاسخ داد.